GPAIS administravimo paslauga

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS), skirta apskaitos duomenims rinkti, analizuoti ir kontroliuoti. Sistemoje svarbu tinkamai pateikti duomenis, kad atliekos būtų sklandžiai išvežamos iš objekto ir dėl to nesutriktų darbai, todėl palankiomis sąlygomis siūlome GPAIS administravimo paslaugą. 

Domina paslauga? Parašykite mums ir gaukite pasiūlymą.
Gauti pasiūlymą

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas privalo vykdyti GPAIS apskaitą?
Atliekų susidarymo apskaitą atskirai turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai ar padaliniai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų: 
  • pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos atliekų sąraše, kuris nurodytas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 1 priede (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtos kodu 20 03 01); 
  • veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01); 
  • atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekų; 
  • turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą; 
  • veikloje susidaro alyvos atliekų; 
  • įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, numatytą atliekų apskaitą; 
  • vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar)  maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų;
  • pakuotes savoms reikmėms naudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
  • pakuotes savoms reikmėms naudojantys gamintojai ir importuotojai, vykdantys savoms reikmėms sunaudotų pakuočių apskaitą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, išskyrus tuos gamintojus ir (ar) importuotojus, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 7 dalimi, atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą vienkartinių pakuočių atliekomis. 
 
Kodėl neleidžia pasirinkti atliekų formuojant atliekų vežimo lydraštį?
Prieš suformuojant atliekų vežimo lydraštį atliekas reikia apskaityti atliekų susidarymo apskaitos žurnale ir atnaujinti sukauptų atliekų likutį.
Kokioms atliekoms reikia suformuoti lydraštį, o kurioms ne?
Lydraščio nereikia tik tuomet, jei atliekos surenkamos netiesiogiai (pavyzdžiui, apvažiavimo būdu iš gyventojų, mišrių komunalinių atliekų). Visoms kitoms atliekoms reikia formuoti atliekų vežimo lydraštį.
Kada reikia formuoti atliekų vežimo lydraštį?
Lydraštį reikia suformuoti ir paleisti iki būsenos „vykdomas vežimas“ atliekų vežimo metu (tą pačią dieną, kai išvežamos atliekos). Lydraštis reikalingas kiekvienam atliekų vežimui.