BENDROVĖS VALDYBOS ATASKAITA DĖL BENDROVĖS AKCIJŲ IŠPIRKIMO