Meniu

Logo

Nuo 2018 m. sausio 1d. atliekų apskaita yra vykdoma per GPAIS sistemą. Tai daryti įpareigoja 2017 m. spalio 5 d. LR Aplinkos ministerijos patvirtintas įsakymas Nr. D1-819 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ pakeitimas nuo 2018 m. sausio 1d. atliekų apskaita bus vykdoma per GPAIS sistemą.

Pagal šio įstatymo II skyriaus „Atliekų susidarymo apskaita“ 6 punktą, atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės:

6.1. privalančios gauti TIPK arba taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų;
6.2. kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro nepavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);
6.3. atliekančiostransporto priemonių techninę apžiūrą ir remontą;
6.4. turinčios 10 ir daugiau darbuotojų bei vykdančios žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
6.5. kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
6.6. vykdančios statybų darbus;
6.7. vykdančios maisto gamybos ir prekybos veiklą ir kuriuose per metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo ar vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
6.8. pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą.

 

UAB „Ecoservice“ siūlo:

Prieš vykdant atliekų vežimą, atsiranda prievolė kurti vežimo lydraštį per GPAIS sistemą. Nesukūrus šio lydraščio, nebus galima išvežti atliekų. Kad nesutriktų darbai ir atliekos būtų sklandžiai išvežamos iš jūsų objekto, UAB „Ecoservice“ palankiomis sąlygomis siūlo teikti GPAIS administravimo paslaugą.

Gaukite pasiūlymą

Tel. 8 687 44 444
arba užpildykite formą:

*- pažymėti laukai privalomi

Sveiki,

Pranešame, kad nuo gegužės 1d. Vilniuje įsigaliojo dvinarė rinkliava. Siekdami padėti jums greičiau rasti atsakymus į rūpimus klausimus siūlome pasirinkti iš žemiau esančių klausimų:

1. Norite pasitikrinti savo atliekų vežimo grafikus?

2. Norite sužinoti kas aptarnauja Jūsų antrinių žaliavų konteinerius?
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad antrinių žaliavų surinkimo tvarka išlieka galioti – jeigu mūsų įmonė buvo atsakinga už antrinių atliekų surinkimą Jūsų adresu ir papildomos informacijos apie tai, kad tvarka keitėsi, negavote, kad tvarka keitėsi – šią paslaugą teiksime ir po gegužės 1 dienos.

3. Ką daryti, jei Jūsų konteineris dar nepažymėtas?
Pereinamuoju laikotarpiu atliekas vešime ir iš nepažymėtų konteinerių.
Konteinerių ženklinimas bus vykdomas tą pačią dieną kaip ir atliekų išvežimas, tačiau nebūtinai tuo pačiu metu, todėl PRAŠOME neskubėti įtraukti savo konteinerių į kiemus / į rakinamas aikšteles / sandėliukus, nors jie ir buvo ištuštinti. Taip pat prašome neužrakinti šachtų ar kitų patalpų, kuriose paprastai laikomi konteineriai, durų.
Būsime dėkingi, jei atliekų vežimo dieną nuo 6 iki 22 val. konteineriai bus lengvai prieinami žymėtojams.

4. Turite kitų klausimų?
Prašome užpildyti kontaktų formą ir su Jumis bus susisiekta per artimiausias 24 valandas.

Gražios jums dienos!
Ecoservice