Meniu

Logo
EN

Šiaulių regiono gyventojai dėl privataus MBA operatoriaus atsisakymo priimti komunalines atliekas nepatogumų neturi patirti

Šiaulių regiono gyventojai dėl privataus MBA operatoriaus atsisakymo priimti komunalines atliekas nepatogumų neturi patirti

UAB „NEG Recycling”, teikianti MBA operavimo paslaugą Šiaulių regione spalio 29 d., Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą (ŠRATC) informavo, kad nuo spalio 30 d. ryto nebepriims mišrių komunalinių atliekų iš Šiaulių regiono savivaldybių į jo operuojamą MBA gamyklą, kuri  nuosavybės teise priklauso ŠRATC. Nedelsiant apie tai informuota Šiaulių rajono ekstremalių situacijų komisija, kuri, ŠRATC žiniomis, trečiadienį skubos tvarka ketina rinktis į posėdį. Kad regione nekiltų problemų su atliekų surinkimu ir išvežimu šventiniu laikotarpiu ir siekiant užtikrinti tvarką bei stabilizuoti  situaciją, atliekas nuspręsta laikinai šalinti sąvartyne. Apie tokį laikiną sprendimą informuotas ir Aplinkos apsaugos departamentas bei ŠRATC dalininkai (septynios regiono savivaldybės).

„Mūsų vertinimu, tai yra neatsakingų ir negeranoriškų Operatoriaus veiksmų pasekmė. Operatorius jau ilgą laiką sąmoningai nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir dėl to, visų pirma, kenčia gyventojai, mokėdami už netinkamą pristatomų atliekų apdorojimą. Visgi tikiuosi, kad dėl tokio privataus Operatoriaus elgesio kilusios laikinos problemos, bus greitai išspręstos”, – sako ŠRATC direktorius Žilvinas Šilgalis.

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro informacija